PRIVACYVERKLARING Cosmedisch Instituut Hanneke


Deze Privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die Cosmedisch Instituut Hanneke
verwerkt van haar klanten. Indien je klant wordt van Cosmedisch Instituut Hanneke, of om een
andere reden persoonsgegevens aan Cosmedisch Instituut Hanneke verstrekt, geef je uitdrukkelijk
toestemming om je persoonsgegevens in lijn met dit Privacyverklaring te verwerken. Wij adviseren je
om het Privacyverklaring door te lezen en te bewaren voor je eigen administratie.


1. Verantwoordelijke
Verantwoordelijke voor de verwerking van de persoonsgegevens is: Cosmedisch Instituut
Hanneke, Bieslookstraat 31, 9731 HH Groningen, 050-301292, KVK 02089133 De salon is
bereikbaar via info@salonhanneke.nl of 050-3061292.

2. Welke gegevens verwerkt Cosmedisch Instituut Hanneke en voor welk doel

2.1 De volgende persoonsgegevens verwerkt:
a) voor- en achternaam, geboortedatum
b) adresgegevens eventueel postadres (wanneer nodig)
c) telefoonnummer, e-mailadres,
d) Eventuele gezondheidsgegevens via huiddiagnose/intakeformulier
e) Voor – en na foto's

2.2 Cosmedisch Instituut Hanneke verwerkt de in sub 2.1 genoemde persoonsgegevens voor de
volgende doeleinden:
a) je naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres wordt gebruikt voor contact over
afspraken en de eventuele annulering daarvan,
b) je naam, adresgegevens en telefoonnummer wordt gebruikt voor het versturen van
uitnodigingen en informatie over diensten en activiteiten van Cosmedisch Instituut Hanneke;
c) je gezondheidsgegevens worden gebruikt in de voortgang van de behandelingen om deze
te monitoren.
d) Voor- en na foto's van huidproblemen worden gebruikt om de voortgang van de
behandeling te monitoren. Voor- en na foto's van huid, wenkbrauwen of wimpers worden
gedeeld op Social Media en eventuele marketing doeleinden na toestemming.
e) E-mail berichtgeving: Cosmedisch Instituut Hanneke gebruikt je naam en e-mailadres om je
haar e-mail nieuwsbrief met informatie over activiteiten, diensten en andere interessante
informatie over het lidmaatschap van Cosmedisch Instituut Hanneke. Afmelding voor deze
mailings is te allen tijde mogelijk via de afmeldlink onderaan de mailing.

3. Bewaartermijnen
Cosmedisch Instituut Hanneke verwerkt en bewaart je persoonsgegevens tot het moment dat u
verzoekt de gegevens te verwijderen. Aansluitend worden de persoonsgegevens vernietigd.

4. Beveiligingsmaatregelen en bewerkers
4.1 Ter bescherming van je persoonsgegevens heeft Cosmedisch Instituut Hanneke passende
technische en organisatorische maatregelen getroffen.
4.2 Voor de verwerking van de persoonsgegevens maakt Cosmedisch Instituut Hanneke gebruik van
diensten van derden, zogenaamde verwerker. Met de verwerker hebben wij een
verwerkersovereenkomst.
5. Inzagerecht, verwijdering en vragen klachten
5.1 Via de eigenaresse van Cosmedisch Instituut Hanneke kan je een verzoek indienen om je
persoonsgegevens in te zien, te ontvangen, te wijzigen of te verwijderen. Cosmedisch Instituut
Hanneke zal je verzoek in behandeling nemen en je, binnen een maand na ontvangst hierover
informeren
5.2 Indien je bezwaar wilt maken tegen de (verdere) verwerking van je persoonsgegevens als
bedoeld in artikel 2, kan je eveneens contact opnemen met de eigenaresse.
5.3 Indien je klachten hebt over de wijze waarop Cosmedisch Instituut Hanneke je persoonsgegevens
verwerkt of je verzoeken behandelt, kan je contact opnemen met de Autoriteit Persoonsgegevens.
5.4 Eventuele andere vragen of opmerkingen over dit Privacyverklaring kunnen worden gericht aan
eigenaresse van Cosmedisch Instituut Hanneke via info@salonhanneke.nl
6. Wijzigingen
Dit Privacyverklaring kan worden gewijzigd. De wijzigingen worden via de Website bekend gemaakt.
Wij adviseren je om regelmatig het Privacyverklaring te bekijken.

  • Bieslookstraat 31 , 9731 HH Groningen
  • info@salonhanneke.nl
  • Bel of app: 050-3061292

Bel voor een vrijblijvend intakegesprek
 050 306 1292

of plan online een afspraak:
1e behandeling boeken klik hier